10-11 stycznia 2013 roku odbędzie się ostatni kurs II edycji programu Certyfikowany Dyrektor Centrum Handlowego, poświęcony zarządzaniu nieruchomością. 

Omówione zostaną tematy wartości i wyceny centrum, utrzymania technicznego centrum, zrozumienia podstawowych terminów handlowych jak marża, czy zatowarowanie, utrzymania technicznego centrum w tym: gospodarki odpadami, utrzymania terenów zielonych, instalacji elektrycznych, kanalizacji, oddymiania, ochrony p/poż. I innych.

Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej do skutecznego zarządzania centrum, program uwzględnia także ważne kwestie leżące na linii relacji między najemcą i wynajmującym, które będą miały w przyszłości swoje formalne zapisy w powstającym dokumencie - Kodeksie Dobrych Praktyk Polskiej Rady Centrów Handlowych. Dyrektor centrum to osoba, która powinna istotę tych relacji dobrze rozumieć, szanować i wdrażać w życie, jest przecież osobą „pierwszego kontaktu”.

Patronem merytorycznym będzie firma Neinver.