13 października odbyła sie wspólna konferencja ministra finansów oraz skarbu państwa, której tematem był zapowiedziany w tzw. drugim expose premiera, Program „Inwestycje Polskie”. 

Program ten ma na celu pobudzenie inwestycji infrastrukturalnych poprzez uwolnienie aktywów należących do Skarbu Państwa. Mechanizm ten, co ważne, jest wiarygodny i bezpieczny dla sektora finansów publicznych. Będzie stanowił narzędzie inwestycyjne mające za cel impuls, który spowoduje zwiększenie zaangażowania prywatnego kapitału w projekty infrastrukturalne.

Jeszcze przed prezentacją nowego planu dla polskich inwestycji, minister skarbu Mikołaj Budzanowski przedstawił najważniejsze działania realizowane w Ministerstwie Skarbu Państwa na przestrzeni ostatniego roku. Przedstawił pięć z nich: mobilizacja spółek Skarbu Państwa mająca za cel jak najszybsze uruchomienie przemysłowego wydobycia gazu z łupków w Polsce uporządkowanie i rozwój nowych inwestycji w polskiej energetyce ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, konsolidacja polskiego sektora chemicznego wprowadzenie nowego modelu nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa dynamiczna prywatyzacja.