Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego już po raz szósty organizuje Światowe Dni Innowacji. W ramach wydarzenia 24 września odbędzie się Forum "Energia dla zrównoważonego rozwoju" w Poznaniu.

Tegoroczna edycja imprezy skupia szczególną uwagę na kwestiach polityki energetycznej. Udział w forum wezmą prominentni eksperci krajowych i zagranicznych środowisk naukowo-biznesowych oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby energetyczne, państwa muszą opracować zrównoważony model energetyczny stosując różne źródła dostaw. Spotkanie ma na celu wymianę poglądów, prezentację pomysłów na temat efektywnego wykorzystania zróżnicowanych źródeł energii, w tym energii odnawialnej, nuklearnej i paliw kopalnianych. Eksperci będą dyskutować również nad możliwościami wdrażania przyjętego przez Unię Europejską pakietu klimatyczno - energetycznego 20/20/20.

Moderatorem spotkania będzie profesor Ralph Nurnberger (Gorgetown University).