Ministerstwo Gospodarki organizuje spotkanie dotyczące ochrony inwestycji zagranicznych w umowie TTIP. Spotkanie odbędzie się 16 maja w siedzibie Przedstawicielstwa KE w Warszawie.

27 marca Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie mechanizmu rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo (ISDS), który jest  integralną częścią umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP).

Celem konsultacji jest lepsze określenie podejścia UE do ochrony inwestorów oraz systemu ISDS w negocjacjach umowy TTIP, poprzez umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom przekazania swoich uwag. Kwestionariusz jest dostępny w polskiej wersji językowej. Konsultacje trwają do 6 lipca 2014 r.