Śląski Klaster Logistyczny to perspektywiczne forum współpracy na rzecz rozwoju branży logistycznej i całego regionu.

Do takich wniosków doszli uczestnicy konferencji: „Gliwice. Logistyka. Przyszłość. - perspektywy rozwoju rynku logistyki i magazynów w regionie gliwickim”, która odbyła się 22 marca w hotelu Gold Silvia w Gliwicach. Gospodarzem konferencji był prezydent Gliwic.

Celem spotkania było przedstawienie perspektyw rozwoju pierwszego w regionie Śląskiego Klastra Logistycznego, który powstał w czerwcu ubiegłego roku. Tworzy go kilkanaście przedsiębiorstw i instytucji. Koordynacją działań zajmuje się Agencja Rozwoju Regionalnego. Klaster logistyczny to nowa forma współpracy firm i instytucji skupionych wokół branży logistycznej. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. Obecnie Górny Śląsk to jeden z największych okręgów przemysłowych Europy i drugi pod względem wielkości rynek magazynowy Polski. Wiele atutów posiada również miasto Gliwice.

- Korzystne położenie Gliwic i nowe inwestycje infrastrukturalne przyciągają kolejnych inwestorów, stwarzamy przyjazny klimat dla biznesu – podkreślił Adam Neumann, wiceprezydent Gliwic.

Uczestnicy zgodzili się, że najważniejszym celem funkcjonowania Klasrta jest współpraca na rzecz stworzenia warunków do lepszego rozwoju i wypracowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Nie bez znaczenia jest również jego rola w budowaniu pozytywnego wizerunku Gliwic i Śląska. Jako istotne zadanie leżące u podstaw powołania samego Klasrta, leży również rozwijanie kompetencji kadry dla tej branży,  a także działania sprzyjające rozwojowi tzw. systemu multimodalnego. Obecnie założyciele Klastra skupiają się m.in. na opracowaniu strategii jego rozwoju, a także warunków współpracy dla logistycznej sieci. Planuje się też uruchomienie bazy informacyjnej o podmiotach uczestniczących w Klastrze, przygotowanie raportu na temat trendów występujących na logistycznym rynku.

- Najważniejszą misją Klastra do 2014 roku będzie promowanie potencjału regionu wśród inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie integracji uczestników Klastra, dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technik w sektorze logistyczno-magazynowym na bazie istniejącego potencjału sektora logistycznego – powiedział podczas spotkania Luk Palmen, prezes zarządu InnoCo.

Założyciele Śląskiego Klastra Logistyki zapowiedzieli również wspólne działanie na rzecz stworzenia strategicznego intermodalnego węzła, rozpoznawalnego
w całej Unii Europejskiej. - Powstanie Śląskiego Klastra Logistyki będzie miało dla naszego regionu duże znaczenie, pod warunkiem, że osiągnie cele, które postawili sobie założyciele. Jednym z nich jest zapewnienie rozpoznawalności aglomeracji górnośląskiej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zapewnienie przewagi konkurencyjnej uczestników Klastra, co z kolei nie jest możliwe bez rozwoju systemu transportu intermodalnego. Biorąc jednak pod uwagę zainteresowanie tym przedsięwzięciem, wierzę, że to się uda – podsumował  Bogdan Traczyk, prezes Agencji Rozwoju Lokalnego w Gliwicach.

Obecnie w Śląskim Klastrze Logistyki uczestniczą następujące firmy i instytucje: Agencja Rozwoju Lokalnego, Aeroklub Gliwice, Air Container Logistics Poland, Cushman &Wakefield Polska, Detruck, Esa s.r.o., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, LogTec, Müller - die Lila Logistik, Politechnika Śląska w Gliwicach, SILS Centre Gliwice, Śląskie Centrum Logistyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Zespół Szkól Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach.