Odpowiada Joanna Kubiak, Sales Director Briland. 

W dobie kryzysu finansowego liczba bezpiecznych narzędzi pomocnych w inwestowaniu jest coraz mniejsza. Akcje z roku na rok stają się coraz bardziej ryzykowną opcją, podczas gdy obligacje praktycznie nie przynoszą już zysku. Forex pozostaje rozwiązaniem dla wąskiej grupy rekinów finansowych - na tym rynku jedynie mały odsetek graczy generuje regularne profity. W tej sytuacji pozostaje wyszukiwanie alternatyw, które z roku na rok zyskują coraz więcej zwolenników.

Jedną z nich jest inwestycja w grunty rolne. Jest to obecnie nie tylko najbezpieczniejsza formą inwestowania, ale również gwarantuje atrakcyjny zysk, często o wiele większy niż inne, dostępne na rynku opcje. Ryzyko takiej formy lokowania kapitału jest niewielkie, ponieważ jeżeli inwestor podejmie dobre decyzje w procesie inwestycji, to nawet w przypadku chwilowego braku możliwości sprzedaży gruntów, pozostanie jego poświadczonym notarialnie właścicielem. Dzięki takiemu rozwiązaniu może spokojnie czekać na poprawę koniunktury. Wszak ziemia z roku na rok zyskuje na wartości.

Obecnie na rynku jest duży popyt na uzbrojone, dobrze zlokalizowane działki budowlane, dzięki czemu potencjalny inwestor może być pewien zainteresowania oferowaną ziemią po zakończeniu procesu jej przekształcenia. Atrakcyjny zysk z takiej operacji można osiągnąć już w ciągu 18 miesięcy. Osoby nie posiadające niezbędnej wiedzy, czy też doświadczenia w takiej formie inwestowania, mogą skorzystać z pomocy firm funkcjonujących w tym segmencie, takich jak Briland. Firma oferuje kompleksową usługę, w której skład wchodzą wszystkie aspekty inwestycji, począwszy od selekcji gruntu, zgodnie z preferencjami Klienta, przekształcenie ziemi oraz jej uzbrojenie, aż po sprzedaż działki.

Notujemy duży wzrost zainteresowania taką formą inwestycji. Podyktowane jest to w dużej mierze zniechęceniem inwestorów do innych form lokowania kapitału. Obecnie znalezienie alternatywy dla inwestowania w grunty, która oferowałaby zbliżoną stopę zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu podobnego poziomu bezpieczeństwa inwestycji jest niezwykle trudnym zadaniem. Mamy świadomość tego, jak istotne dla inwestorów jest bezpieczeństwo ulokowanych środków, dlatego też pilnujemy, by cały proces inwestycji był transparentny. Klient informowany jest o wszystkich kosztach i procedurach związanych z zakupem gruntu, jego przekształceniem, a także późniejszą sprzedażą. Ma on również wpływ na dobór strategii sprzedaży, w zależności od tego jaka stopa zwrotu zainwestowanego kapitału i jakie terminy wyjścia z inwestycji go interesują.