Odpowiada Anna Pławiak, Senior Consultant w firmie doradczej Ernst&Young.

Najmniejsze zmiany powinni odczuć inwestorzy planujący inwestycje na wschodzie Polski (województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie). Tam maksymalna intensywność pomocy pozostanie taka sama, czyli na wysokości 50% w przypadku dużych przedsiębiorców.

Najpoważniejsze konsekwencje dotyczą województwa mazowieckiego – w szczególności terenu Warszawy. W stolicy, jak i w całym województwie mazowieckim, oprócz najniższej (15 % do 2018 r., od 2018 r. 10%) w całym kraju maksymalnej intensywności pomocy, przyszłych dużych inwestorów czekają dodatkowe obowiązki notyfikacyjne i wąski co do rodzaju katalog możliwych do zrealizowania przedsięwzięć kwalifikujących się jako nowe inwestycje. W pozostałych powiatach województwa mazowieckiego pomoc dla dużych przedsiębiorców nie przekroczy 20-35%. Efektywnie zatem, w części województwa paradoksalnie pułap zostanie podniesiony o 5pp w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów.

W reszcie kraju duzi przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc regionalną do wysokości 25% (wcześniej 40%) lub 35% (wcześniej 50%) kosztów kwalifikowanych inwestycji.