Odpowiada Renata Osiecka, partner zarządzająca Axi Immo.

Rok 2015 na rynku powierzchni magazynowych można uznać za bardzo udany. Dynamika po stronie popytu i podaży jest rekordowa. Poprawa kondycji gospodarczej, zmiany kanałów zakupowych związane z rozwojem e-commerce oraz kolejne inwestycje z Europy Zachodniej i USA pozytywnie wpływają na rozwój sektora w Polsce. Na koniec 3 kw. br. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyły 9,75 mln mkw., z czego ponad 830 000 mkw. dostarczono od stycznia do końca września br., a kolejne 750 000 mkw. jest w budowie. Wysoka aktywność deweloperska ma miejsce zarówno w głównych lokalizacjach, ale też obserwowaliśmy otwarcie się deweloperów na mniejsze rynki. Nowe parki magazynowo-logistyczne powstają w Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie czy Bydgoszczy. Potencjał nowych lokalizacji związany jest ze wzrostem zapotrzebowania i jakości powierzchni ze strony sieci dystrybucyjnych oraz sektora kurierskiego, który dynamicznie rośnie w związku z obsługą rynku e-commerce.

2015 to również rok pełnego powrotu do budowy spekulacyjnej. Obecnie jednym z elementów przewagi konkurencyjnej jest możliwość oferowania powierzchni dostępnej od zaraz lub w niedługim terminie, dlatego spekulacje ponownie zagościły na rynku. Aktualnie ok. 45% powierzchni w budowie stanowią inwestycje spekulacyjne, podczas gdy na koniec 3 kw. ubiegłego roku było ich nie więcej niż 15%. Deweloperzy rozwijają nowe projekty nie tylko na głównych rynkach, ale też w nowych lokalizacjach; przykładem dość odważnej inwestycji była budowa spekulacyjna Panattoni Park Rzeszów, jednak projekt został szybko skomercjalizowany.

Po stronie popytu 2015 r. warto zaznaczyć, że blisko 65 proc. transakcji w okresie od stycznia do września to nowe umowy i ekspansje. Jest to najlepszy miernik potwierdzający kondycję sektora. Wśród najemców tradycyjnie dominowała branża logistyczna (ponad 30 proc. udział w strukturze popytu), która zwiększyła zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w związku z obsługą sieci handlowych i e-commerce. W branży logistycznej widać nowe inwestycje w takich lokalizacjach, jak Stryków, Warszawa, Poznań czy Wrocław dla firm kurierskich, takich jak UPS, DPD, DHL i innych mniejszych graczy na rynku KEP.

Na koniec warto też powiedzieć, że produkty magazynowe umocniły swoją pozycję na rynku inwestycyjnym. Projekty magazynowo-produkcyjne są poszukiwane przez fundusze inwestycyjne różnych kategorii. Wysoki popyt na rynku inwestycyjnym w połączeniu z ograniczoną dostępnością produktu spowodował, że obserwujemy kompresję stóp procentowych również w sektorze magazynowym, choć nadal oferuje on najwyższe zwroty z inwestycji na poziomie 7 proc. Niska podaż jakościowych projektów powoduje, że część inwestorów poszukuje inwestycji typu add-value, które posiadają potencjał do rozbudowy i wypracowania dodatkowych zysków.