Długie negocjacje z potencjalnymi inwestorami, gotowymi na przejęcie wrocławskiej fabryki PZ Cussons, zakończyły się sukcesem. Fabrykę w połowie czerwca kupiła spółka Rockville Investments, należąca do grupy międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, która planuje jak najszybciej wznowić produkcję.

Na początku 2014 roku grupa PZ Cussons, zajmująca się produkcją m.in. kosmetyków, środków do pielęgnacji ciała i chemię gospodarczą, do której należał zakład przy ulicy Krakowskiej we Wrocławiu, sfinalizowała sprzedaż trzech marek detergentów: E, IXI oraz Kokosal niemieckiemu koncernowi Henkel.

- Zamknięcie transakcji umożliwia naszej firmie realizację przyjętej strategii i skoncentrowanie się na produktach do pielęgnacji ciała. W ten sposób chcemy wzmocnić naszą pozycję w tym sektorze – mówił wtedy Piotr Sucharski, prezes PZ Cussons Polska S.A.

Zgodnie z zawartą umową serwisową z Henkelem, wrocławska fabryka kontynuowała produkcję detergentów przez 12 miesięcy, czyli do lutego 2015 roku. W międzyczasie rozpoczęto poszukiwania nowego inwestora, który przejmie zakład po wygaśnięciu kontaktu i tym samym pozwoli zachować pracę kilkuset zatrudnionym tam osobom.

Przedłużające się rozmowy zakończyły się sukcesem w maju – wtedy, po kilku miesiącach negocjacji z potencjalnymi inwestorami, PZ Cussons podpisał umowę przedwstępną sprzedaży zakładu produkcyjnego we Wrocławiu.

Nowym właścicielem fabryki została firma Rockville Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, należąca do grupy międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Ostateczna umowa dotycząca przejęcia zakładu została podpisana 12 czerwca, miesiąc po zawarciu umowy przedwstępnej.

Przedstawiciele PZ Cussons zapewniają, że celem nowego właściciela jest jak najszybsze uruchomienie produkcji i rozwój linii środków piorących, czyszczących oraz kosmetyków do pielęgnacji ciała.

- Intencją inwestora jest utrzymanie maksymalnych mocy produkcyjnych fabryki, dlatego zamierza bez zbędnej zwłoki wdrożyć plan wznowienia produkcji, aby uruchomić wszystkie możliwości produkcyjne w sposób korzystny dla zakładu i zatrudnionych w nim pracowników - wyjaśnia Piotr Sucharski.

Finalizacja transakcji spowodowała automatyczny transfer do Rockville Investments 239 pracowników spółki związanych z zakładem produkcyjnym.

 Umowa objęła również znajdujące się w obrębie fabryki aktywa materialne i niematerialne, takie jak nieruchomości, maszyny i prawa własności intelektualnej.

- Dziękujemy całej załodze zakładu za wspólną pracę, a także zrozumienie dla zmian wynikających z realizacji obecnej strategii PZ Cussons, zakładającej rezygnację z dotychczasowej produkcji detergentów. Nowemu właścicielowi zakładu gratulujemy pozyskania bardzo doświadczonych pracowników i życzymy wielu sukcesów na polskim, a także międzynarodowym rynku - podkreśla Piotr Sucharski.

Zgodnie z wdrażaną od 2013 roku strategią, PZ Cussons w dalszym ciągu będzie koncentrował się w Polsce na rozwoju biznesu produktów do pielęgnacji ciała.