5 marca w Kopaszewie (woj. wielkopolskie) uroczyście otwarto Centrum Biotechnologiczne Danlab, którego właścicielem jest spółka Danko, należąca do spółek strategicznych o szczególnym znaczeniu dla polskiego rolnictwa, nadzorowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Centrum pozwoli Danko na polepszanie efektywności produkcji roślinnej poprzez dostarczanie rolnikom nowych odmian o udoskonalonych cechach rolniczych i jakości ziarna. Centrum Biotechnologiczne DANLAB w Kopaszewie ma zapewnić nieustanny rozwój innowacyjnych technologii. Będą tam prowadzone na szeroką skalę prace hodowlane.

Centrum zostało wyposażone w najnowocześniejsze szklarnie hodowlane, zapewniające kontrolę, m.in.: nasłonecznienia, temperatury, wilgotności powietrza i długości dnia oraz laboratoria do prowadzenia kultur roślinnych in vitro, pokoje wegetacyjne, jarowizacyjne, cieplarki, chłodnie a także w skomplikowany sprzęt laboratoryjny, pozwalający na znaczące przyspieszenie i zintensyfikowanie prac nad nowymi odmianami.

Podstawowe kierunki działalności spółki to hodowla nowych odmian roślin, nasiennictwo zbóż, strączkowych i traw oraz hodowla zarodowa bydła mlecznego.  Spółka gospodaruje na powierzchni 6,3 tys. ha UR i zatrudnia 350 osób.

Hodowla nowych odmian zbóż, strączkowych i traw prowadzona jest w sześciu oddziałach Zakładu Hodowli Roślin. Każdego roku na ok. 180 ha wysiewanych jest łącznie blisko 300 tys. różnej wielkości poletek doświadczalnych pszenicy, pszenżyta, żyta, owsa, grochu, bobiku, soi, wyki, życicy trwałej, mieszańcowej, tymotki, mietlicy białawej, kostrzewy murawowej i trzcinowatej, festulolium oraz lucerny mieszańcowej. Obecnie Danko jest właścicielem 120 odmian wpisanych do Krajowego Rejestru (w tym 70 odmian zbóż, 14 odmian roślin strączkowych oraz  25 odmian traw). Wartość odmian DANKO jest w coraz większym stopniu doceniana za granicą. Spółka ma obecnie 30 rejestracji w 14 krajach. Największym powodzeniem cieszy się pszenżyto ozime, żyto ozime, życica wielokwiatowa a także pszenżyto jare i pszenica jara. Najważniejsze rynki to Niemcy, Dania, Austria, Szwecja.