Wiceminister Antoniszyn-Klik dziękowała za wkład amerykańskich przedsiębiorstw w rozwój polskiej gospodarki i zachęcała do kolejnych inwestycji podczas spotkania inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych.

- Inwestorzy z USA doceniają wartość Polski i chętnie realizują u nas swoje projekty. Ich aktywność była także jednym z czynników wspierających transformację gospodarczą w Polsce po 1989 r. - powiedziała podsekretarz stanu w MG Ilona Antoniszyn-Klik podczas konferencji „Polsko Amerykański Dialog Inwestycyjny” zorganizowanej przez WPHI w Nowym Jorku.

Spotkanie z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Podsekretarza Handlu USA ds. Handlu Międzynarodowego Stefana M. Seliga odbyło się 25 września. Wiceminister Antoniszyn-Klik przypomniała, że firmy amerykańskie są zainteresowane inwestycjami w Polsce m.in w centra biznesowe, usługi IT czy innowacyjne jednostki badawczo-rozwojowe.

- Projekty związane ze sferą badań oraz innowacji, wzmacniają konkurencyjność naszej gospodarki – zaznaczyła.


Dodała również, że polskie firmy coraz częściej decydują się na ekspansję kapitałową w USA. Wiceminister podkreśliła także rolę jaką w kształtowaniu wzajemnych relacji gospodarczych między Polską i USA odgrywa porozumienie handlowe (TTIP), które jest obecnie negocjowane między UE a USA.

 -  To wielka szansa dla zwiększenia obrotów handlowych, zaangażowania kapitałowego i wzrostu zatrudnienia po obu stronach Atlantyku – oceniła.