Polsko-irlandzka firma Global Partners Investment Fund, inwestor warszawskiej Skry, wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Chodzi o decyzję Sądu Apelacyjnego zgodnie z którą władze Warszawy mogą nie przedłużyć prawa użytkowania wieczystego terenu, na którym leży stadion Skry.

25 września konsorcjum zaangażowane w odbudowę nieruchomości terenu Skry, oficjalnie oświadczyło, że złożyło skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Global Partners Investment Fund potwierdził, że podtrzymuje swoją gotowość zaangażowania w rozwój terenu.

Inwestor chciał pierwotnie na terenie w pobliżu warszawskich Pól Mokotowskich zmodernizować zrujnowany stadion, a także wybudować aquapark i budynki mieszkalne oraz najbardziej kontrowersyjne obiekty - trzy wieże biurowe. Ostatecznie miasto zdecydowało w planie zagospodarowania przestrzennego terenu, że w tej lokalizacji nie mogą powstać wieżowce, a następnie odmówiło klubowi prawa do przedłużenia użytkowania wieczystego jako karę za doprowadzenie do ruiny klubu Skra. Sąd Apelacyjny uznał, że miasto nie jest zobowiązane do przedłużenia użytkowania wieczystego terenu zarządzanego przez Skrę w centrum Warszawy.

Jak uważają przedstawiciele inwestora, wyrok wydany przez  Sąd Apelacyjny w Warszawie poddaje w wątpliwość stabilną dotychczas pozycję posiadaczy praw użytkowania wieczystego w Polsce.

- Wyrok wydany w przypadku Skry oznacza, że właściciele domów, sklepów, żaden obywatel lub firma, która posiada nieruchomości w ramach użytkowania wieczystego nie może mieć absolutnie żadnej pewności, że polskie organy sądownicze potwierdzą obowiązek właściciela gruntu przedłużenia im prawa użytkowania wieczystego. Obecna sytuacja stwarza niedopuszczalny poziom niepewności dla posiadaczy nieruchomości, niezależnie czy chodzi o własność w postaci domów, sklepów, biur, fabryk i czy należą do polskich obywateli lub przedsiębiorstw, czy też inwestorów zagranicznych  - powiedział Michael Holland, przedstawiciel konsorcjum SKRA.

Wyrok Sądu Apelacyjnego oznacza, że nie ma pewności, czy polskie sądownictwo będzie przyznawać przedłużenie praw użytkowania podmiotom posiadającym nieruchomości w ramach użytkowania wieczystego.

- Decyzja Sądu Najwyższego będzie miała istotny wpływ na przyszłość użytkowania wieczystego, jego stabilność od strony prawnej, popularność i finansowanie wszelkich inwestycji  w ramach tego  tak często używanego tytułu prawnego - powiedział Bartosz Krużewski z Clifford Chance, międzynarodowej kancelarii prawnej reprezentującej inwestorów Skra.

Użytkowanie wieczyste jest prawem dotyczącym gruntów publicznych, jest ono bardzo zbliżone do prawa własności. Użytkowanie wieczyste jest przyznawane na okres od 40 do 99 lat. Po jego wygaśnięciu, właściciel ma prawo do przedłużenia jej na kolejny okres od 40 do 99 lat. W ostatnich latach kontrowersje budziło również odebranie prawa użytkowania wieczystego firmie Griffin, inwestorowi nieruchomości przy ul. 29 Listopada w Warszawie.