10 groszy za mkw. – tyle inwestor zapłaci za dzierżawę atrakcyjnej nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim.

W ubiegłym roku utworzono Piotrkowską Strefę Aktywności Gospodarczej, tereny inwestycyjne wchodzące w jej skład objęte są preferencyjną stawką dzierżawy. Wywoławczy miesięczny czynsz za dzierżawę gruntu wynosi 0,10 zł (netto) za 1 m2 powierzchni. Okres dzierżawy wynosi 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne lub sprzedaż bez przetargu.

Większość terenów została już zagospodarowana, ale miasto włącza do Strefy kolejne grunty. 26 sierpnia br. odbędzie się przetarg na ponad 2 hektarowy teren przy ul. Całej.

Atutem nieruchomości jest doskonała lokalizacja bezpośrednio przy ekspresowej drodze krajowej nr 8. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z podstawowym przeznaczeniem pod usługi związane z aktywnością ekonomiczną, przetwórstwem, produkcją, magazynowaniem.

W ulicy Całej przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i elektroenergetyczna. 

Więcej informacji www.piotrkow.pl