Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę zakupu gruntu o powierzchni 9,4 ha w Katowicach za cenę 25 mln zł netto.

Na nabywanym terenie zostanie zrealizowany projekt nieruchomościowy obejmujący kompleks mieszkaniowy wraz z towarzyszącą zabudową biurową oraz infrastrukturą handlowo-usługową, o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 95 tys. mkw.

W ramach inwestycji powstanie trzynaście budynków wielorodzinnych, w których zostanie zaoferowanych 1 658 mieszkań o łącznym metrażu blisko 70,5 tys. mkw. Ponadto, projekt zakłada wybudowanie czterech budynków biurowo-usługowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 24,9 tys. mkw.

- Inwestycja przy ul. Karolinki w Katowicach będzie zdecydowanie największym przedsięwzięciem deweloperskim Murapolu w czasie naszej całej 16-letniej obecności na polskim rynku nieruchomościowym. Jednak nie tylko ze względu na wielkość będzie to projekt wyjątkowy. Nabywany grunt nie jest łatwym terenem do realizacji inwestycji deweloperskiej, ale tworzy idealne warunki do wybudowania zrównoważonego osiedla, które przyszłym mieszkańcom zaoferuje, poza lokalami mieszkalnymi, także rozbudowaną infrastrukturę. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. - Atrakcyjność inwestycyjną kupowanego terenu podkreśla także sąsiedztwo z licznymi enklawami zieleni oraz dogodne połączenie z głównymi węzłami komunikacyjnymi regionu. – dodaje Michał Sapota.

Ostateczna umowa przenosząca własność gruntu zostanie podpisana do 30.08.2019 roku, po spełnieniu warunków zawieszających, w tym m.in. po uzyskaniu przez Grupę Murapol prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę planowanego na nabywanym terenie projektu nieruchomościowego.