W pierwszej połowie ARP S.A. wydała rekordową ilość zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w EURO-PARK MIELEC udzielonych przedsiębiorcom zamierzającym uruchomić nowe projekty w naszej strefie.

W ciągu 6 miesięcy zarządzający strefą udzielił łącznie 42 zezwolenia, co jest najlepszym wynikiem w czasie funkcjonowania mieleckiej strefy. 33 zezwolenia wydano na Podkarpaciu, 6 zezwoleń w Lubelskim, 2 na Śląsku, zaś 1 w Zachodniopomorskim.

Firmy, które otrzymały zezwolenia zadeklarowały poniesienie 1,37 mld zł nakładów inwestycyjnych i utworzenie 1521 nowych miejsc pracy w takich branżach jak: lotnictwo, motoryzacja, obróbka metalu, przetwórstwo tworzyw sztucznych, IT, elektromaszynowy, przetwórstwo drewna, usługi, poligrafia i opakowania, farmaceutyczny, spożywczy.