W ramach rządowego programu wsparcia Śląska, Katowicka SSE przygotowałam projekt 4S.

Specjalny projekt pn. „4 Silesia (4S)” oparty na aktywizacji pod inwestycje terenów należących m.in. do gmin, a zlokalizowanych wzdłuż czterech dróg ekspresowych: A1, DTŚ, S1 i S69 przygotowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, KSSE. Projekt ten miałby zapewnić zrównoważenie rozwoju regionu, w tym m.in. wyrównać szanse rozwojowe w subregionie centralnym, jego aktywizację, dywersyfikację branżową, kreowanie biegunów wzrostu innowacyjności poprzez tworzenie lokalnych parków przemysłowych (LPP), czy rozwój inteligentnych specjalizacji.

Zdaniem Piotra Wojaczka, prezesa zarządu KSSE, proponowane w projekcie rozwiązania mogą przynieść wymierne korzyści.

– 900 ha nowych terenów inwestycyjnych, w tym ok. 20 proc. terenów zdegradowanych, ok. 3000 projektów przemysłowych i usługowych w ramach działalności MŚP, ok. 50 nowych dużych projektów przemysłowych, ok. 27 tys. nowych miejsc pracy i nakłady inwestycyjne w wysokości 6-10 mld zł – wyliczył.

- Chcemy stworzyć nową mapę terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu dróg ekspresowych i autostrad nie tylko dla inwestorów zagranicznych, ale także małych firm rozwijających swoją działalność, dla których ta oferta dawałaby więcej możliwości – wyjaśniła wiceminister Antoniszyn-Klik.