Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała pierwsze dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie Głogów Małopolski Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Łączna wartość zadeklarowanych inwestycji to 24.364.000 zł, realizacja projektów pozwoli utworzyć co najmniej 22 nowe miejsca pracy.

Pierwsze zezwolenie w 2014 r. otrzymała firma Polimarky. Kosztem blisko 8,4 mln zł spółka uruchomi produkcję zmodyfikowanych granulatów tworzyw sztucznych o podwyższonych właściwościach. Przy realizacji nowego projektu zatrudnienie znajdzie co najmniej 12 osób. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2015 r. Firma prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE EURO-PARK MIELEC na podstawie zezwolenia od 2009 r. Jest producentem modyfikowanych tworzyw sztucznych przeznaczonych do wytłaczania i formowania wtryskowego stosowanych w przemyśle budowlanym, samochodowym oraz AGD.

Drugi inwestor, Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel, uruchomi projekt o wartości co najmniej 16 mln zł, który zapewni wprowadzenie opatentowanej technologii kształtowania mikrostruktury i struktury geometrycznej powierzchni odlewów aluminiowych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego oraz utworzy co najmniej 10 nowych miejsc pracy. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2017 r. Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel jest producentem odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium i cynku dla branży AGD, budowlanej, elektronicznej i motoryzacyjnej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE EURO-PARK MIELEC podstrefa Głogów Małopolski od 2008 r.

W 2013 r. na terenie SSE EURO-PARK MIELEC ARP S.A. wydała 25 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 713,8 mln zł i utworzenie oraz utrzymanie 1016 miejsc pracy.