15 maja Komisja Europejska przyznała spółce Fiat Powertrain Technologies Poland dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki nowej inwestycji o wartości ponad 1 114 mln zł w regionie śląskim powstanie 400 nowych miejsc pracy.

Projekt spółki Fiat Powertrain Technologies Poland „Budowa linii produkcyjnej nowatorskiego małego silnika benzynowego” realizowany jest w Bielsku-Białej. Przyznane wsparcie wynosi ok. 100 mln zł. Celem planowanego projektu inwestycyjnego jest uruchomienie produkcji nowoczesnego silnika spalinowego o pojemności około 900 cm3 (Small Gasoline Engine – „SGE”) w istniejącym zakładzie w Bielsku-Białej. Uruchomienie produkcji innowacyjnego silnika możliwe jest dzięki zakrojonej na szeroką skale inwestycji w środki trwałe, umożliwiającej wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych opracowanych przez służby badawczo-rozwojowe grupy Fiat.

W ramach planowanej inwestycji zastosowane zostaną najnowsze rozwiązania w zakresie technologii produkcji. Fabryka Fiat Powertrain Technologies Poland będzie jedyną tego typu wytwarzającą dwucylindrowe silniki benzynowe o pojemności około 900 cm3 w grupie Fiat w Europie.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez m.in. nową jednostkę benzynową umożliwiającą osiągnięcie znacznej redukcji emisji CO2 w stosunku do wcześniejszych silników z zapłonem iskrowym.

Dofinansowania udzielono w ramach działania 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”. W działaniu 4.5. PO IG realizowane są m. in. 22 duże projekty inwestycyjne, które powinny uzyskać potwierdzenie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Komisję Europejską. Wartość nakładów inwestycyjnych każdego z tych projektów przekracza 50 mln euro. Suma środków, które przedsiębiorcy planują zainwestować wynosi z kolei ok. 9,77 mld zł. W wyniku realizacji tych inwestycji planowane jest utworzenie ok. 7,95 tys. miejsc pracy.