Skierniewice są w trakcie przygotowanie studium przedinwestycyjnego dla 150 ha gruntów inwestycyjnych i planują pozyskanie środków unijnych. Te działa mają pomóc w zainteresowaniu firm inwestycjami na terenie Uzdrowiska Skierniewice-Maków.

Pierwszy inwestor odgrywa kluczową rolę w planach miasta dotyczących utworzenia Uzdrowiska Skierniewice-Maków, które powstanie na terenie miasta Skierniewice i sąsiedniej gminy Maków.

- Dopiero po wybudowaniu minimum jednego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego będziemy mogli ponownie występować do ministra zdrowie o przyznanie statusu uzdrowiska. Na dzień dzisiejszy mamy opracowane niezbędne dokumenty, aby taki status otrzymać – mówi serwisowi Tereny Inwestycyjne Info Leszek Trębski, prezydent Miasta Skierniewice.
 
W staraniach o pozyskanie inwestorów ma Skierniewicom pomóc przygotowywane studium przedinwestycyjne.

- To dokument, który jest niezbędny, aby aplikować o środki unijne. Jednocześnie pomoże w pozyskaniu tego pierwszego inwestora. Chcemy, aby odbyło się to w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego – uzupełnia prezydent Trębski.

Plany miasta skoncentrowane są m.in. na odpowiednim przygotowaniu terenów, zarówno pod względem administracyjnym, jak i pod kątem niezbędnych mediów. Miasto ma już uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , a teraz przygotowuje się do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

- Jeśli chodzi o dokumentację to jesteśmy przygotowani. Teraz czekamy na możliwość aplikowania o środku unijne – podkreśla w rozmowie z serwisem TII prezydent Skierniewic.

To właśnie środku unijne pomogą miastu w pozyskaniu inwestorów. Pierwsze prace powinny ruszyć w 2015 r., kiedy fundusze europejskie będą już dostępne.
Skierniewice uzbrajają również tereny w niezbędną infrastrukturę. Na chwilę obecną  miasto kończy opracowanie dokumentacji na budowę dróg, kanalizacji deszczowej i sanitarnej i  zaopatrzenia gruntów w energię elektryczną.

- To wszystko jest niezbędne inwestorom przy realizacji przedsięwzięć. Planujemy również ulgi podatkowe, zwłaszcza w przypadku podatku od nieruchomości. Nasza kadra pomoże również w etapie przygotowania dokumentacji, często będącego zmorą dla firm, i uzyskania pozwolenia na budowę, czy decyzji środowiskowej – dodaje prezydent Leszek Trębski.

Oprócz inwestycji uzdrowiskowych, miasto stara się pozyskać również inwestycje przemysłowe.

- Zwracamy uwagę, żeby były to firmy, które poprzez swoją produkcję nie niszczą środowiska naturalnego, które jest niezbędne, aby utrzymać status uzdrowiska – podkreśla prezydent Leszek Trębski.