Pierwszy kwartał na rynku inwestycyjnym wypada całkiem dobrze

  • 21 marca 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Pomimo ostatnich wydarzeń geopolitycznych aktywność inwestycyjna w Europie do końca roku utrzyma się na wysokim poziomie, głównie za sprawą dużych transakcji portfelowych oraz fuzji i przejęć. Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniesie ok. 70 mld euro, co oznaczałoby wzrost o 19,5% rok do roku. 

Według prognoz firmy Savills, wolumen transakcji inwestycyjnych na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych w 2022 r. może zamknąć się w przedziale od 300 do 330 mld euro i być wyższy od średniej pięcioletniej o 5-10%, o ile wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą nie potrwa zbyt długo i nie wpłynie długofalowo na gospodarkę europejską.

– Zważywszy na obecną sytuację, przewidujemy, że aktywność inwestycyjna w tym roku skupi się na rynkach Europy Zachodniej, a zwłaszcza Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Z naszych wstępnych danych za pierwszy kwartał wynika, że udział tych trzech krajów w całkowitym wolumenie transakcji inwestycyjnych w Europie za pierwsze trzy miesiące wzrósł z 61,4% w ubiegłym roku do 66,6%. – mówi Lydia Brissy, dyrektorka w dziale badań rynków europejskich, Savills.

– Działania wojenne w Ukrainie mają silniejszy wpływ na polski rynek nieruchomości niż na rynki Europy Zachodniej. Deweloperzy muszą się zmagać z poważnymi ograniczeniami w dostawach materiałów i zmniejszoną dostępnością pracowników na budowach. Najemcy już wcześniej odczuwali skutki inflacji i wzrostu cen energii, które obecnie zostały spotęgowane przez osłabienie złotówki w stosunku do euro, w którym denominowane są czynsze. Widać natomiast skok popytowy na rynku najmu mieszkań oraz zwiększoną ilość zapytań związanych z wynajmem powierzchni biurowych i magazynowych ze strony firm, które chcą lub są zmuszone przenieść swoją działalność do Polski. Zagraniczni inwestorzy mogą w najbliższych tygodniach wykazywać się większą ostrożnością. W konsekwencji może to doprowadzić do krótkotrwałego spadku wolumenów inwestycyjnych, ale z perspektywą dynamicznego odbicia, w przypadku szybkiego pokojowego zakończenia konfliktu. – Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.

– Chyba pierwszy raz od wybuchu pandemii Covid-19 wysokiej klasy budynki biurowe są postrzegane jako coraz bardziej atrakcyjne i bezpieczne aktywa inwestycyjne, ponieważ zapewniają one względną ochronę przed wzrostem inflacji dzięki indeksacji czynszów w największych miastach europejskich. Z naszych wstępnych danych wynika, że stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych w pierwszym kwartale 2022 r. uległy dalszej kompresji o średnio 17 punktów bazowych rok do roku, obniżając się do poziomu 3,40%. Różnice w wysokości stóp kapitalizacji dla budynków biurowych i stopy wolnej od ryzyka wskazują na atrakcyjność sektora biurowego pomimo wzrostu rentowności obligacji w ostatnim czasie. Z tego względu uważamy, że możliwości dalszej kompresji stóp kapitalizacji są ograniczone, a ceny mogą utrzymywać się w całym 2022 r. na stabilnym poziomie. – dodaje James Burke, dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego w regionie EMEA, Savills.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów