Zmiana w pomocy regionalnej to nie jedyne niebezpieczeństwo zagrażające inwestycjom w SSE. Nowe wytyczne z Brukseli mogą zablokować wydawanie pozwoleń na kilka miesięcy.

Problematyczna jest zmiana przepisów dotyczących wyłączeń blokowych, którym powinny podlegać również Strefy. Jednak w latach 2014-2020 Unia Europejska planuje wprowadzić w nich pewne ograniczenia i zastosować zasadę, że wyłączenia dotyczą jedynie programów nieprzekraczających określonej sumy - w przypadku Polski 64 mln euro pomocy publicznej.
 

"Puls Biznesu" cytuje Katarzynę Pamułę z UOKiK: "Władze polskie postulują wykreślenie tego warunku". Spotkanie z Komisją Europejską odbędzie się na przełomie marca i kwietnia, ale ostateczna decyzja o wykreśleniu może zapaść nawet dopiero pod koniec roku.
 

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Pulsu Biznesu".