Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) mówi jasno, że OFE mogą inwestować za granicą. Czy jednak chcą?

ETS stwierdził, że polskie prawo mówiące o tym, że OFE mogą iwnestować jedynie 5 proc. aktywów poza granicami Polski, jest niezgodne z unijną zasadą swobodnego przepływu kapitału. Opracowywany projekt ustawy ma umożliwić inwestycje zagraniczne OFE.

Jednak takie inwestycje są ograniczone jeszcze przez inne obostrzenia i niechęć Komisji Nadzoru Finansowego. "Rzeczpospolita" cytuje osobę z branży: "Przekaz nadzoru był jasny: inwestycje zagraniczne są bardzo ryzykowne i będziemy im pilnie się przyglądać". Obecnie Fundusze mogłyby inwestować za granicą 10-12 mld zł, ale mają jedynie ok. 1,3 mld zł.