Premier Szydło przedstawiła plan rządu na pierwszy 100 dni. Najważniejszym punktem była gospodarka i rozwój - czytamy w dzisiejszym "Pulsie Biznesu".

Premier Szydło rozpoczęła słowami: "Po pierwsze - rozwój, po drugie-rozwój, po trzecie - rozwój. Musimy wyrwać się z pułapki średniego rozwoju". Specjalnym wsparciem mają być objęci mali i średni przedsiębiorcy, poprzez obniżkę CIT do 15 proc., czy podwójny odpis inwestycyjny. Dodatkowo PiS chce zwiększyć udział inwestycji w PKB. Pomóc w tym ma m.in. wzmocnienie roli Banku Gospodarstwa Krajowego czy przebudowa spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.

Więcej w artykule "Rząd zaczyna od gospodarki".