Wobec dużego zainteresowania tematem efektywnych form realizacji zadań publicznych wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości podjęto inicjatywę zorganizowania II edycji warsztatów PPP. Kluczowym tematem będzie zastosowanie modelu PPP w realizacji inwestycji infrastrukturalnych  służących obsłudze wymiaru sprawiedliwości, szczególnie w kontekście modernizacji, rozbudowy czy budowy nowej infrastruktury.

Warsztaty odbędą się 14 października w Ministerstwie Gospodarki. Podczas spotkania przedstawione zostaną ramy prawne (ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi), podstawowe definicje i zasady dotyczące modelu PPP oraz jego miejsce w systemie zamówień publicznych.

Warsztaty skierowane są do osób odpowiedzialnych za politykę inwestycyjną podmiotów uczestniczących w obsłudze wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratury, służby więziennej). Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia do dnia 9 października. Szczegóły na stronie Ministerstwa Gospodarki.