Szpital Powiatowy w Rawiczu rozpoczął konsultacje rynkowe dla przedsięwzięcia pn. „Remont, modernizacja, utrzymanie dotychczasowego zakresu oraz rozwój nowych zakresów świadczenia usług medycznych poprzez realizację planu strategicznego pn.„KAMPUS W RAWICZU.”  Celem konsultacji jest uzyskanie opinii sektora prywatnego i weryfikacja zainteresowania przedsięwzięciem wśród potencjalnych inwestorów.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje działania remontowo-modernizacyjne kompleksu Szpitala Powiatowego w Rawicz, przede wszystkim w zakresie przeprowadzenia remontu budynku głównego szpitala i dostosowania go do przepisów prawa, które zaczną obowiązywać od 2016 r. wraz z ewentualnym uruchomieniem oddziału geriatrycznego.

W ramach przedsięwzięcia planowane są m.in.: budowa pawilonów przeznaczonych dla sprawowania długoterminowej opieki nad chorymi, budowa obiektów przeznaczonych do opieki nad osobami starszymi w formule komercyjnej. Władze Szpitala są otwarte na propozycje współpracy ze strony sektora prywatnego  w zakresie realizacji inwestycji. Uwzględniając potencjał nieruchomości, którymi dysponuje spółka możliwe są również pozamedyczne formy prowadzenia działalności. Szczegóły na temat planowanej inwestycji znajdują się w Memorandum Inwestycyjnym.