Strefa Aktywności Gospodarczej to jedna z najważniejszych inwestycji prorozwojowych realizowanych przez samorząd Augustowa. Tereny inwestycyjne zlokalizowane na skrzyżowaniu dróg krajowych w kierunku Warszawy (DK 61) i Białegostoku (DK 8) w istotny sposób zwiększają atrakcyjność inwestycyjną Augustowa oraz mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta.

W poniedziałek, 5 lutego 2018 r. w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji- posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, przedstawicieli jednostek samorządu lokalnego, radnych miejskich, przedstawicieli instytucji państwowych, służb mundurowych i zaproszonych gości, burmistrz Augustowa Wojciech Walulik uroczyście otworzył Strefę Aktywności Gospodarczej.

Miasto Augustów w czerwcu 2015 r. pozyskało od Wspólnoty Gruntowej prawie 20 ha gruntów, które przeznaczone zostały pod tereny inwestycyjne. We wrześniu 2015 r. udało się dokonać podziału miasta na osiedla, uwalniając dużą część Augustowa spod rygorystycznych zapisów ustawy uzdrowiskowej.

Realizując w 2017 r. projekt „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, uzbrojono grunty, wyposażając je w sieć wodociągową, energetyczną, sanitarną, deszczową i kanalizacyjną, a także infrastrukturę dróg wewnętrznych.

W czerwcu 2017 r. decyzją Rady Ministrów utworzono podstrefę Augustów w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która objęła ponad 13 ha terenów SAG. Dzięki tej decyzji przedsiębiorcy, którzy zechcą zainwestować w Augustowie otrzymają niezwykle atrakcyjne zwolnienia z podatku dochodowego.

Augustów to miasto otwarte na biznes, znakomite miejsce do pracy i osiedlania się. Rozwój funkcji gospodarczych poprzez Strefę Aktywności Gospodarczej daje miastu szansę na pozyskanie inwestorów, którzy pobudzą rynek pracy oraz staną się bodźcem dla wielu młodych, wykwalifikowanych ludzi do zamieszkania w Augustowie- powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.