281 mld euro zainwestowana na rynku nieruchomości komercyjnych

  • 4 marca 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. pixabay.com)

Wyjątkowy ostatni kwartał 2019 roku przyczynił się do ustanowienia nowego rekordu w sektorze inwestycyjnym w Europie. Wolumen transakcji inwestycyjnych na poziomie 100 mld euro zawartych w 4 kw. stanowił ponad jedną trzecią całkowitej kwoty 281 mld euro zainwestowanych w całym 2019 roku, co jest wynikiem o 3% wyższym od tego osiągniętego we wcześniejszym rekordowym 2018 r. Jest to kwota tym bardziej imponująca, że największy historycznie rynek, tzn. Wielka Brytania, już drugi rok z rzędu doświadczył wyhamowania (-18%) wynikającego z wątpliwości co do jego dalszej współpracy z krajami Unii Europejskiej.

Holandia (czwarty rynek europejski) również odnotowała spadek (-28%). Jednak wyniki dwóch pozostałych głównych rynków, a mianowicie Niemiec (+19%) oraz Francji (+19%), a także pozostałych rynków wiodących, takich jak Szwecja (+44%), Włochy (+41%) oraz Irlandia (+84%), przeważyły nad spadkami i w efekcie wynik za 2019 rok przekroczył wielkość wolumenu inwestycyjnego osiągniętego rok wcześniej.

Udział Niemiec w tym wzroście wyniósł 12 mld euro. Tym samym rynek ten ustanowił nowy rekord, przekraczając swój dotychczasowy najwyższy wynik z roku 2007. Zarówno w Berlinie jak i w Monachium w 2019 r. sfinalizowano transakcje inwestycyjne o wartości ponad 10 mld euro.

2019 był rokiem rekordowym również dla Francji, gdzie wartość dokonanych inwestycji po raz pierwszy przekroczyła poziom 40 mld  euro – do takiego wyniku przyczyniły się transakcje zawarte we wszystkich klasach aktywów i we wszystkich regionach kraju.

Powierzchnie biurowe pozostają najważniejszą kategorią aktywów na poziomie europejskim, stanowiąc 47% wszystkich inwestycji (+6%). Około 20 zawartych transakcji  osiągnęło w sumie całkowitą wartość 20 mld euro. W szczególności właścicieli zmieniły trzy francuskie i niemieckie portfele o znaczącej wielkości, a także wiele pojedynczych budynków w tych dwóch krajach, jak również w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W skali europejskiej nieruchomości handlowe ucierpiały z powodu utraty zaufania inwestorów, kontynuując w ten sposób trend spadkowy, który rozpoczął się w 2016 roku i będzie trwał w najbliższej przyszłości. Wśród największych transakcji zawartych w ubiegłym roku znalazło się kilka portfeli, na czele z dwoma niemieckimi o wartości ponad 1 mld euro. Wydaje się, że po nagłym wzroście w 2017 roku sektor logistyczny ustabilizował się, przyciągając od tego czasu inwestycje w wysokości około 38 mld  euro rocznie. W 2019 roku odnotowano 17 transakcji o jednostkowej wartości ponad 200 mln euro, z czego 14 było transakcjami portfelowymi zawartymi głównie we Francji, Szwecji, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

Ożywienie w sektorze inwestycji zagranicznych na europejskim rynku w 2019 roku

W porównaniu z 2018 r. inwestycje zagraniczne na rynku europejskim w roku 2019 nabrały tempa (+10%). Napływ kapitału zagranicznego stanowiły połowę inwestycji dokonanych w ciągu całego roku, tj. 141 mld euro. Wartość inwestycji po stronie inwestorów europejskich (+ 13%) to również nowy rekord (61,7 mld euro), stanowiący 44% wartości wszystkich transakcji. Kraje, które w największym stopniu skorzystały na tym wzroście to Niemcy (14 mld euro), Holandia (6 mld euro) oraz Włochy (4 mld euro).

– Inwestorzy koreańscy odegrali ważną rolę w 2019 r. na rynku europejskim. Na przykład we Francji zainwestowali oni bezprecedensową kwotę 4,3 mld euro. Pomimo dużego zaangażowania kapitału z Korei Południowej, w ujęciu ogólnym poziom inwestycji azjatyckich na szczeblu europejskim znacznie spadł w porównaniu z 2018 r., głównie ze względu na sytuację w Wielkiej Brytanii. W 2017 i 2018 roku wartość inwestycji azjatyckich była ogromna, a ich przedmiotem były głównie prestiżowe aktywa w Londynie. W 2019 roku inwestorzy z Azji  byli już mniej aktywni (-50% w porównaniu z 2018 rokiem), co doprowadziło do niedoboru na poziomie ponad 6 mld euro. Wartość inwestycji dokonanych przez nich w Niemczech też spadła (-30%). –  mówi Larry Young, Dyrektor Międzynarodowej Grupy Inwestycyjnej (International Investment Group) BNP Paribas Real Estate.

Po dramatycznym spadku w 2016 roku, poziom kapitału zainwestowanego na rynku europejskim przez podmioty z USA obecnie stopniowo wzrasta. W 2019 roku nabrał on rozpędu (+38%), co było drugim najwyższym wynikiem od 2015 roku, w którym odnotowano 43,5 mld euro. Inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych poszli pod prąd ogólnego trendu, więcej niż podwajając wartość swoich inwestycji w Wielkiej Brytanii i prawie ją podwajając w Niemczech. Inwestycje z Bliskiego Wschodu  nieznacznie wzrosły w porównaniu z 2018 rokiem (+14%). Od 2016 roku mieszczą się one w przedziale od 6,5 mld  euro do 8 mld euro. W 2019 roku gracze z Bliskiego Wschodu zwiększyli poziom swoich inwestycji w Niemczech i we Włoszech, a utrzymali je na stabilnym poziomie w Wielkiej Brytanii.

Popyt na powierzchnie biurowe na 15 głównych rynkach europejskich utrzymuje się na wysokim poziomie

W 2019 roku na 15 głównych rynkach europejskich odnotowano niewielki spadek liczby transakcji najmu powierzchni biurowych. Poziom najmu osiągnął wielkość 9.6 mln m kw., co stanowiło spadek o 4% w porównaniu z rokiem 2018. To jednak nadal wysokie wyniki pozostające znacznie powyżej średniej długoterminowej.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów