Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłosiła pierwszy nabór wniosków o udzielenie pożyczki na realizację działań związanych z rozwojem infrastruktury terenów przeznaczonych pod przemysł lub usługi.

Nabór jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego z obszaru zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o. o.

Program pożyczek został utworzony celem ułatwienia jednostkom samorządu terytorialnego dostępu do finansowania zewnętrznego poprzez wyposażenie ich w dodatkowy instrument finansowy umożliwiający realizowanie zadań infrastrukturalnych.