Rumia Invest Park ogłosiła przetarg na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową w Rumi, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych inwestycji tj.:

– Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową w formie kontenerów wraz z niezbędną infrastrukturą 
– Budowa drogi wewnętrznej, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenia i oświetlenia terenu oraz utwardzonych placów
– Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

Termin nadsyłania ofert upływa 07.10.2021 r. o godz. 10:00.