Kwota odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości rolnych, które nigdy nie były oraz nie są związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, należy zakwalifikować jako prywatny przychód z innych źródeł. Są one wolne od podatku dochodowego.

Tak wynika z interpretacji wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 11 października 2019 r. (0114-KDIP3-1.4011.393.2019.3.MJ).

Podatnik wraz z małżonką jest właścicielem gruntów rolnych, które zostały nabyte w drodze darowizny od rodziców podatnika. Między małżonkami istnieje ustawowa wspólnota majątkowa. Podatnik prowadzi, jako osoba fizyczna, firmę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotowe grunty nigdy nie były jednak oraz nie są w żaden sposób związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Grunty zostały wywłaszczone na cele realizacji inwestycji drogowej, a podatnik otrzymał z tego tytułu odszkodowanie.