W Nowej Sarzynie (woj. podkarpackie) przybędzie ok. 116 hektarów terenów inwestycyjnych. Tamtejsi radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Tereny te należą do Skarbu Państwa, a użytkowane są m.in. przez zakłady Ciech Sarzyna.

Na obszarach objętych planem powstaje Park Przemysłowo-Technologiczny. To wspólna inicjatywa zakładów Ciech i miasta. Przyjęty przez radnych dokument umożliwi udostępnienie terenów inwestycyjnych przedsiębiorcom i tworzenie nowych miejsc pracy.