Wiadomości

 • Sopot może podpisywać umowę z BGI

  Sopot może podpisywać umowę z BGI

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Global Retail and Residential Estate Services Sp. z o. o. z Warszawy, na wybór inwestora sopockiego dworca. Oznacza to, że Urząd Miasta Sopotu, wspierany przez doradców prawnych, architektów oraz urbanistów, przygotował dobrą, zgodną z ...

 • Kolejne seminarium w styczniu

  Kolejne seminarium w styczniu

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego realizuje projekt systemowy pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, w ramach którego organizowane są bezpłatne seminaria regionalne z zakresu PPP adresowane do przedstawicieli instytucji publicznych oraz ...

 • Mieszkania komunalne w Krakowie z partnerem prywatnym?

  Mieszkania komunalne w Krakowie z partnerem prywatnym?

  Budowa mieszkań komunalnych to kolejny z pomysłów wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego przez władze miasta Krakowa. Grupa robocza – mieszkalnictwo komunalne i socjalne Platformy PPP wspiera to przedsięwzięcie w zakresie sporządzenia ekspertyzy dotyczącej finansowania inwestycji. ...

 • "Małe partnerstwo publiczno-prywatne" w Bydgoszczy

  "Małe partnerstwo publiczno-prywatne" w Bydgoszczy

  Rozpoczęła się procedura przygotowania długo oczekiwanej inwestycji w Bydgoszczy - parkingu wielopoziomowego. Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie takiego obiektu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 wraz z jego utrzymaniem i eksploatacją.Parking powstanie w tzw. modelu koncesyjnym, co oznacza że ...

 • PAPR przejmuje bazę projektów PPP

  PAPR przejmuje bazę projektów PPP

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości poinformowała, że Ministerstwo Gospodarki powierzyło PARP funkcję operatora merytorycznego i technicznego Bazy Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.Celem funkcjonowania Bazy PPP jest zebranie i usystematyzowanie informacji na temat projektów partnerstwa ...

 • O polskim PPP na rynkach Rosji i CIS

  O polskim PPP na rynkach Rosji i CIS

  Instytut PPP, w ramach swojej działalności zorientowanej na rynki zagraniczne, silnie zaznacza swoją obecność na rynkach Wspólnoty Niepodległych Państw (ang. CIS – Commonwealth of Independent States), zrzeszającej większość byłych republik Związku Radzieckiego: Rosję, Uzbekistan, ...

 • „PPP nowe perspektywy” – francuski obraz PPP

  „PPP nowe perspektywy” – francuski obraz PPP

  1 oraz 2 grudnia 2011 roku w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie zorganizowano kolejne seminarium w ramach projektu „PPP nowe perspektywy”.Uczestniczący w szkoleniu urzędnicy spotkali się z przedstawicielami instytucji wspierających realizację inwestycji w formule PPP i ...

 • Bezpłatny poradnik dotyczący Umowy o PPP

  Bezpłatny poradnik dotyczący Umowy o PPP

  PPPortal.pl opublikował trzecią część bezpłatnego poradnika dotyczącego Umowy o PPP. To już ostatni dokument z tej serii. Dwie pierwsze części traktowały kolejno o standaryzacji i dobrych wzorcach w umowach o PPP oraz prezentowały schemat wyglądu umowy o PPP.- W ostatniej części poradnika ...

 • Jest okazja do wzięcia przykładu z Kanadyjczyków

  Jest okazja do wzięcia przykładu z Kanadyjczyków

  Ambasada Kanady w Polsce we współpracy z Fundacją Centrum PPP zaprasza na konferencję "Kanadyjskie doświadczenia w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego".30 stycznia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie, podczas konferencji zostaną zaprezentowane kanadyjskie doświadczenia w ...

 • Kolejne seminarium regionalne z zakresu PPP

  Kolejne seminarium regionalne z zakresu PPP

  W dniach 19-20 stycznia 2012 r. w Poznaniu odbędzie się drugie spotkanie z cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli instytucji publicznych oraz średnich i dużych przedsiębiorstw, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium organizowane jest w ramach projektu ...

 • Wrocław dla PPP - doświadczenia, plany, perspektywy

  Wrocław dla PPP - doświadczenia, plany, perspektywy

  7 lutego 2012 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja "Wrocław dla Partnerstwa - doświadczenia, plany, perspektywy współpracy. Brytyjsko-Polskie Forum PPP”. Organizatorami konferencji są: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, miasto Wrocław, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Ambasada ...

 • Zmiana terminu składania wniosków - parkingi wielopoziomowe w Bielsku-Białej

  Zmiana terminu składania wniosków - parkingi wielopoziomowe w Bielsku-Białej

  Gmina Bielsko-Biała w ogłoszonym postępowaniu PPP w trybie koncesji na roboty budowlane na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie co najmniej dwoma płatnymi parkingami wielopoziomowymi oraz strefą płatnego parkowania, wydłużyła termin składania wniosków do dnia 1 lutego 2012 ...

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów