Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zainwestować w budowę dużych zakładów na obszarze Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Zielona Góra – Nowy Kisielin mogą liczyć na długoletnie zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Podjęta jednogłośnie przez Radę Miasta Zielona Góra w dniu 26.04 uchwała w tej sprawie zakłada, że firmy zatrudniające co najmniej 30 pracowników będą zwolnione na 3 lata, zatrudniające co najmniej 50 na 5 lat, a te które zatrudnią powyżej 200 pracowników będą zwolnione z podatku od nieruchomości przez 10 lat.

Dla przedsiębiorców oznacza to wymierne korzyści. Władze miasta mają nadzieję, iż podjęta uchwała przyczyni się tym samym do uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej miasta i regionu, co z kolei w bezpośredni sposób przełoży się na liczbę pozyskanych inwestycji i nowotworzonych miejsc pracy.

Ulgi dotyczą wszystkich inwestorów, niezależnie od kraju pochodzenia. Ważne aby inwestycje związane były z budową zakładów produkcyjnych i aby spełnione zostały kryteria co do ilości zatrudnionych osób.

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny jest wspólną inwestycją Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Park ma wspierać rozwój gospodarczy miasta i regionu, m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przyciąganie inwestorów i współpracę z największą uczelnią.

Całkowita powierzchnia parku to prawie 168 ha. Z czego 123 ha zajmuje Park Przemysłowy, w całości objęty statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Takie rozwiązanie formalno-prawne daje możliwość skorzystania z przywileju w postaci zwolnienia w podatku dochodowym w podatku CIT do wysokości nawet 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych. Pozostałą część zajmuje Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Miasto Zielona Góra sukcesywnie uzbraja cały teren przeznaczony dla inwestorów. Dotychczas na ten cel wydano kilkadziesiąt milionów zł.

Pierwszą firmą, która w 2013roku wybudowała zakład była spółka Darstal, zajmująca się obróbką odlewów z żeliwa i stali. W 2015 roku swoją fabrykę otworzyła tam zielonogórska firma LUG Light Factory zajmująca się produkcją opraw i systemów oświetleniowych w technologii LED.

Obecnie w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym działają 3 firmy, 4 jest w budowie, które łącznie zatrudnią ponad 500 osób.