W Koszalinie i Szczecinie podpisano umowy o dotacji na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ten cel zostanie przeznaczonych 8,5 mln zł. 
 
W Koszalinie 27 marca podpisano 14 umów z 13 samorządami. Dzień później w Szczecinie zostało podpisanych kolejnych 16 umów z 14 podmiotami. Marszałek Olgierd Geblewicz mówi, że nowe drogi mają przede wszystkim zapewnić lepszą dostępność do gruntów rolnych, ale dodaje, że będą one służyć również mieszkańcom najmniejszych miejscowości w województwie.
 
Łącznie w 2013 roku podpisano już 30 umów z 27 podmiotami, powiatami oraz gminami regionu. W ich ramach zostanie dofinansowana budowa oraz przebudowa niemal 40 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć – w latach 2009–2012 zrealizowano 58 podobnych inwestycji.