Unibep podpisał ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita umowę na realizację w Wysokiem Mazowieckiem w systemie generalnego wykonawstwa fabryki proszków mlecznych Mlekovita 3 wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną wraz z dostawą części urządzeń.

Wartość umowy netto wynosi 97,25 mln złotych. Rozpoczęcie budowy ma nastąpić z datą przekazania terenu budowy, co ma nastąpić do końca lipca 2015 r., a w przypadku gdyby inwestor nie uzyskał do tego czasu pozwolenia na budowę, termin ten ulega odpowiedniemu przesunięciu. Termin zakończenia przez wykonawcę całości prac przewidzianych do wykonania na podstawie niniejszej umowy, ustalony został do końca 2016 r.

Mlekovita, która zadeklarowała wydać na budowę fabryki 380 mln zł, otrzymał grant w wysokości 30 mln zł w ramach programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Producent proszków mlecznych zatrudni do nowej inwestycji 153 osoby.