Perspektywy bilateralnej współpracy między Polską i Nową Zelandią oraz sytuacja na unijnych rynkach to główny temat rozmów wiceministra gospodarki Jerzego Pietrewicza z Davidem Taylorem, ambasadorem Nowej Zelandii przy UE. Spotkanie odbyło się 3 września.

Wiceminister Pietrewicz zwrócił uwagę na dotychczasowe relacje handlowe między naszymi krajami wskazując na potencjał ich dalszego rozwoju.

– Szansą na zacieśnienie relacji gospodarczych jest m.in. realizacja projektów z udziałem przedsiębiorców obu krajów, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym, biotechnologicznym oraz technologii energii odnawialnej i ochrony środowiska. Aktywizacja wzajemnych kontaktów na szczeblu administracji rządowych także może przyczynić się do wzmocnienia tych relacji – wymienił..  

Przypomniał także, że wymiana handlowa w 2014 r. wzrosła o 24 proc. w stosunku do 2013 r. i wyniosła blisko 120 mln dol.

– Polski eksport wzrósł o 6 proc. i wyniósł 72 mln dol., zaś import ponad 47 mln dol. Do Nowej Zelandii eksportujemy głównie maszyny i urządzenia oraz wyroby przemysłu drzewno-papierniczego – powiedział.