Firma, która uzyskała w ubiegłym roku zezwolenie na rozbudowę zakładu we Wrześni, zamierza zainwestować we Wrocławiu.

16 marca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie podstrefy Wrocław wydano dla Gestamp Wrocław. Firma będzie prowadziła działalność związaną z produkcją spawanych, tłoczonych i malowanych katoferycznie elementów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego.

Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 69 mln zł oraz zatrudnienie co najmniej 20 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do końca 2016 roku.

Wiosną 2014 roku firma Gestamp Polska uzyskała zezwolenie na rozbudowę istniejącego zakładu we Wrześni o dodatkowe linie technologiczne do produkcji elementów karoserii do samochodów. Firma zadeklarowała zatrudnienie co najmniej 30 osób, przy poniesionych nakładach w wysokości co najmniej 167,5 mln zł.