W ramach „Inwestycji polskich" Bank Gospodarstwa Krajowego, który realizuje program, sfinansuje rozbudowę infrastruktury Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu, dzięki czemu powstanie 800 nowych miejsc pracy. Łączna wartość umów kredytowych zawartych ze spółką to 21,23 mln zł, w tym 8,5 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Finansowanie ze środków BGK przyczyni się do poszerzenia skali działalności Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu. Jego głównym celem jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz opracowywania nowych rozwiązań i technologii.

Środki z kredytu BGK udzielonego na warunkach komercyjnych w ramach programu „Inwestycje polskie" posłużą do stworzenia nowoczesnej przestrzeni biurowej umiejscowionej w strefie gospodarczej. Budynek o nazwie „Business House" ma przyciągnąć dolnośląskich przedsiębiorców pozwalając im na stworzenie 800 nowych miejsc pracy. Biurowiec spełniać będzie najwyższe standardy (klasa A), dotyczące jakości wykonania budynku i jego lokalizacji, a do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zastosowana zostanie instalacja solarna. Łącznie oferować będzie ok. 6 tys. m2 powierzchni biurowo-usługowej na sześciu kondygnacjach oraz parking naziemny.

Umowa kredytu w wysokości 21,23 mln zł, w tym 8,5 mln zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, została zrealizowana w ramach programu „Inwestycje polskie", ponieważ wpisuje się w misję i strategię Banku Gospodarstwa Krajowego, państwowego banku rozwoju, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczno gospodarczego Polski.

„Inwestycje polskie" to zainicjowany przez rząd program, mający utrzymać tempo wzrostu gospodarczego poprzez finansowanie wybranych inwestycji. Program adresowany jest do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów. Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe zapewniły finansowanie już ponad 100 rentownych projektów infrastrukturalnych na łączną kwotę przekraczającą 23 mld zł. BGK ułatwił przedsiębiorcom z sektora MŚP sięgnięcie po kredyty inwestycyjne i obrotowe o wartości prawie 30 mld zł.