Miasto Wodzisław ogłosiło przetarg na sprzedaż dużej działki przy Marklowickiej 21E. Zgodnie z zapisami miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta są to tereny obiektów usługowych oraz obiektów dla celów zbiórki odpadów.

Nieruchomość o pow. 15 341 m kw. położona jest w obszarze miasta o dominującej zabudowie przemysłowo-usługowej, 5 km od węzła komunikacyjnego autostrady A1 w Mszanie.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Przetarg odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Wodzisław Śląski jest miastem o charakterze przemysłowo-usługowym liczącym 47 000 mieszkańców, zajmuje powierzchnię 49,51 km kw. Położony jest w centralnej części Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, który zasięgiem obejmuje południowo-zachodni fragment Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Jako centrum powiatu wodzisławskiego, wraz z przyległymi gminami, tworzy aglomerację zamieszkiwaną przez 158 000 mieszkańców. Gęstość zaludnienia oraz rozmieszczenie ludności w promieniu 100 km od Wodzisławia Śląskiego, charakterystyka aktywności gospodarczej i ogólna struktura lokalnego przemysłu i handlu dobrze warunkują potencjał rozwojowy miasta. Dziesiątki tysięcy mieszkańców okolic Wodzisławia stanowią sporą siłę nabywczą.

Wodzisław Śląski jest jednym z miast zlokalizowanych w pobliżu śląskiego obszaru metropolitalnego, który nie tylko w skali polskiej, ale też europejskiej, wyróżnia zagęszczenie sieci osadniczej. W zasięgu 100 km od miasta mieszka ok. 9 mln ludzi.

Miasto posiada w swojej ofercie ponad 170 ha terenów inwestycyjnych przygotowanych pod  działalność produkcyjną, usługową i budownictwo mieszkaniowe, w tym  24,0584 ha objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.