O 350 hektarów powiększy się Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. 9 nowych firm będzie mogło ulokować w niej swoje inwestycje.

1 grudnia komitet stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zmiany granic Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Planowane na gruntach prywatnych inwestycje, w ramach rozszerzenia granic Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to co najmniej 1,3 mld złotych nakładów finansowych. Do tej kwoty dojdą jeszcze wszystkie inwestycje realizowane na gruntach publicznych, które na obecnym etapie są trudne do oszacowania.

Największa planowana inwestycja to budowa od podstaw zakładu przetwórstwa drewna austriackiej grupy Egger. Ma on powstać na 88 hektarach w Biskupcu, a deklarowane nakłady inwestycyjne to co najmniej 789 mln zł.