Na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie Szecinecki Klastr Meblowy. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 20 września.

20 września w Szczecinku została zorganizowana przez Urząd Miasta Szczecinka oraz Kronospan Szczecinek konferencja na temat: „Perspektywy rozwoju i możliwości wsparcia przemysłu drzewnego – nowe instrumenty wsparcia”. Konferencja objęta była honorowym patronatem Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

W konferencji udział wzięli, oprócz dużej grupy producentów mebli, władz lokalnych i regionalnych, także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. z Warszawy, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli z Warszawy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Szczecina.

Podczas konferencji został podpisany list intencyjny pomiędzy firmą Kronospan Szczecinek, a Urzędem Miasta Szczecinek, Starostwem Powiatowym w Szczecinku oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. ze Słupska w sprawie podjęcia działań na rzecz rozwoju Szczecineckiego Klastra Meblowego.

Szczecinecki Klaster Meblowy, który powstaje na terenie Podstrefy „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, służyć będzie gospodarce miasta i całego regionu, wpływając na przyspieszenie rozwoju województwa pomorskiego. Klaster zakłada współpracę firm z branży przetwórstwa drzewnego i producentów mebli z jednostkami naukowo-badawczymi, w tym B+R oraz instytucjami otoczenia biznesu.