186 hektarów gruntów publicznych i 164 gruntów prywatnych zostało włączonych 30.12.2016 r. do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziewięć przedsiębiorstw na gruntach prywatnych zainwestuje minimum 1.282.000.000,00 złotych oraz zatrudni co najmniej 1 159 nowych pracowników. Oprócz tego, na gruntach publicznych powstaną kolejne inwestycje, których dane dotyczące kosztów oraz zatrudnienia są trudne do oszacowania.

Największa planowana inwestycja to zakład przetwórstwa drewna austriackiej grupy Egger, który ma powstać na 88 hektarach w Biskupcu za minimum 789.000.000,00 złotych. W wyniku tej inwestycji do końca 2021 roku zatrudnienie znajdzie co najmniej 300 osób.