Już w 2014 roku przedsiębiorcy, mieszkańcy, urzędy czy inwestorzy z Mazowsza będą mogli znaleźć w Internecie dane o działkach, budynkach, drogach, kolei, zabudowie, a także studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin.

Będą one dostępne na portalu www.wrotamazowsza.pl oraz w internetowych serwisach mapowych 322 partnerów projektu – 39 powiatów oraz 283 gmin. Wszystko dzięki, realizowanemu przez mazowiecki samorząd projektowi.

Głównym założeniem projektu jest utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych. Dzięki temu bez wychodzenia z domu będzie można m.in. sprawdzić dane o działce lub budynku, który planujemy kupić, czy też zapoznać się z planami zagospodarowania terenu danej gminy.

W portalach dostępne będą przede wszystkim: dane geodezyjne o działkach, budynkach, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, cieplnej, gazowej, teletechnicznej; dane topograficzne zawierające informacje o wszystkim, co znajduje się na powierzchni ziemi, tj. wodach, drogach, kolei, roślinności, zabudowie, granicach jednostek podziału terytorialnego oraz rzeźbie terenu oraz dane o zagospodarowaniu przestrzeni, tj. studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Budżet projektu wynosi 180 mln zł, z czego 153 mln zł to środki pochodzące z unijnych dotacji. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2009 r., jego zakończenie zaplanowano na początek 2014 roku.

Stan zaawansowania prac przedstawili m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski podczas konferencji, zorganizowanej 12 listopada w Warszawie. Marszałek zwrócił uwagę, iż realizowane przedsięwzięcie to poważne wyzwanie dla samorządu województwa oraz partnerów projektu.

-  Przy tak licznej grupie podmiotów, konieczne jest duże zaangażowanie wszystkich uczestników tak, aby założone cele zostały zrealizowane, a zamierzone efekty osiągnięte  – podkreślił marszałek Adam Struzik.