Przy okazji odbioru nagordy Gazela Biznesu, prezes Kamiennogórskiej SSE zdradziła, że w 2013 roku Strefa zamierza wydać 8 nowych zezwoleń.

- Zakładamy wydanie 8 zezwoleń. Już w pierwszym kwartale tego roku sfinalizujemy część projektów, nad którymi pracujemy od kilku miesięcy – deklaruje prezes Iwona Krawczyk.

Mając na uwadze dotychczasowe wyniki spółki, szczególnie deklarowane przez inwestorów nowe miejsca pracy i nakłady inwestycyjne, rok 2013 będzie dla kamiennogórskiej strefy, mimo odczuwalnego spowolnienia gospodarczego, rokiem równie dobrym, jak 2012.

Spółka złożyła także wniosek o objęcie statusem kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej nowych obszarów, planuje m.in. utworzenie trzech nowych podstref.