Warszawa sprzedała ostatnie posiadane 23,15 proc. udziałów w spółce Złote Tarasy za kwotę 217,6 mln zł. W piątek, 28 czerwca, została podpisana umowa sprzedaży pomiędzy m.st. Warszawa a firmą Warsaw (III) B.V., wspólnikiem w centrum handlowym Złote Tarasy. 

- Dzisiaj na konto miasta Warszawy wpłynęło dokładnie 217 606 650 zł. Po latach trudnych negocjacji sprzedaliśmy udziały w spółce Złote Tarasy. Jest to kontynuacja działań miasta, które mają na celu pozostawienie w gestii stołecznego samorządu jedynie tych spółek, które realizują zadania własne gminy - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Sprzedaż 23,15 proc. kapitału zakładowego spółki, to druga i ostania zarazem transza udziałów miasta. Pierwszą transzę Warszawa sprzedała w 2002 rou za kwotę 66 mln 239 tys.zł, i było to również 23,15 proc. udziałów. W związku z dzisiejszą sprzedażą stolica wystąpiła ze spółki. Miasto z tytułu posiadania udziałów w Złotych Tarasach nie otrzymywało dywidendy, nie miało też żadnych innych korzyści.

Sprzedaż udziałów miasta poprzedzały lata trudnych negocjacji. Składał się na nie m.in. spór sądowy. Spółka Warsaw (III) B.V. w lutym 2008 roku, po roku od otwarcia centrum handlowego Złote Tarasy, skierowała do Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC) wniosek o arbitraż z żądaniem od m.st. Warszawy złożenia oświadczenia woli dotyczącego sprzedaży 571 570 udziałów w Złotych Tarasach za cenę 57 mln 157 tys. zł. Miasto odrzuciło to żądanie, po pierwsze ze względu na procedurę, czyli konieczność zastosowania zapisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Ponadto powodem była też nierynkowa cena udziałów, za jaką spółka chciała je odkupić od miasta. Potwierdzają to następujące dane: w 2002 r. 23,15 proc. udziałów sprzedane zostało za 66 mln zł, w 2008 r. wspólnik chciał odkupić pozostałe 23,15 proc. udziałów za 57 mln zł, a w 2013 r. Warszawa sprzedała je za czterokrotność tej kwoty, czyli ponad 217,6 mln zł.