2017 rok był bardzo udany dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach. Tereny inwestycyjne zostały poszerzone dwukrotnie, a przedsiębiorcy zadeklarowali 25-krotne zwiększenie nakładów inwestycyjnych na terenach strefy. Celem na ten rok będzie też sprzedaż części akcji rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Ostatnie wyniki Specjalnej Strefy Ekonomicznej są imponujące. Spółka zanotowała 4-krotny zysk, a w trzech kwartałach ubiegłego roku przedsiębiorcy zainwestowali 310 milionów złotych. Dzięki tym środkom powstało 1029 nowych miejsc pracy. Dla porównania w 2016 roku powstały zaledwie 352 miejsca. – To jest ogromny sukces i pokazanie, że świętokrzyska gospodarka czynnie uczestniczy w budowaniu polskiej przewagi konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych. To bardzo istotne, ponieważ musimy się już przygotowywać do czasu, gdy fundusze unijne będą się kończyć. Przedsiębiorcy muszą widzieć alternatywę dla dofinansowania i zwolnienia podatkowe, które daje Specjalna Strefą są właśnie taką alternatywą – podkreśla prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marcin Perz.

Coraz bliżej jest także włączenia do Strefy Ekonomicznej 11 hektarów gruntów, które należą do Zakładów Kamionkowych Marywil w Suchedniowie. Na razie te tereny są pod kontrolą syndyka. Ale jak zapowiada zarząd strefy jest szansa, aby jeszcze w tym roku teren został włączony do Specjalnej Strefy.

W przyszłości SSE Starachowice chce zawalczyć o kolejnych poważnych inwestorów.

W ciągu roku aktywnie prowadziliśmy rozmowy z szerokim gronem przedsiębiorców, w blisko 50 firmach, które podjęły bezpośrednie rozmowy na temat swojej działalności w strefie. W 2017 roku inwestycje rozpoczęło 20 firm, których deklarowane nakłady inwestycyjne przekraczają 627 milionów złotych. Mam nadzieje, że w obecnym roku będziemy mogli się pochwalić jeszcze lepszymi efektami. W tej chwili mamy na bardzo zaawansowanym etapie rozmowy z naprawdę dużymi firmami, ale nie mogę teraz zdradzić szczegółów – mówi wiceprezes Miłosz Pamuła.

Ponadto w starachowickiej strefie planowane są inwestycje w infrastrukturę drogową, a także zakup nieruchomości, głównie w Starachowicach. Na terenie strefy ulice doczekają się remontu. Mają zostać dostosowane tak, aby łączyły się z planowaną obwodnicą Starachowic.