Zainteresowanie Toruniem inwestorów zagranicznych to cel umowy podpisanej przez UM Toruń 27 września z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. Miasto liczy głównie na inwestycje logistyczne, BPO oraz w nowoczesne technologie.

Umowę podpisali prezydent Torunia Michał Zaleski i prezes PAIiIZ Sławomir Majman. Dzięki współpracy z  Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych Toruń zyska nowe możliwości promocji gospodarczej na świecie. Oferta inwestycyjna naszego miasta znajdzie się w bezpośredniej bazie danych  (PAIiIZ), która jest wykorzystywana w kontaktach z zagranicznymi firmami i koncernami, poszukującymi ofert inwestycyjnych oraz zainteresowanymi inwestowaniem w Polsce.

- Cieszy, że Toruń znalazł się w obszarze zainteresowania Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) jako miejsce atrakcyjne dla inwestycji zagranicznych. Agencja jest bardzo doświadczoną, profesjonalną instytucją, która ma kontakt z inwestorami na całym świecie. Jej działania mają zasięg globalny. Będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli w jej ofercie znajdą się także propozycje toruńskie – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Toruń może dzisiaj odcinać kupony od swojego potencjału intelektualnego. Widzimy szanse dla pokazania miasta jako alternatywy dla kilku wielkich polskich ośrodków, które tworzą tysiące nowych miejsc pracy w dziedzinach związanych z biznesem intelektualnym - dodał prezes Sławomir Majman.

Prezes PAIiIZ wskazał na niedawny przykład. Dzięki współpracy miasta z agencją do zainwestowania w Toruniu udało się namówić pocztę fińską (Itella), która w swoim centrum obsługi biznesowej zatrudnia już 300 osób, a docelowo chce dać pracę 600 osobom.

- Warunkiem powodzenia tych planów jest poprawa w Toruniu logistyki, przede wszystkim dojazdu do miasta, bo infrastruktura społeczna, a więc szkoły, kina, teatry, czyli całe otoczenie potrzebne inwestorom, jest w Toruniu rewelacyjne. Teraz potrzeba tylko więcej  aktywności międzynarodowej miasta - mówił Sławomir Majman.

Jak poinformował Sławomir Majman, w ubiegłym roku Polska znalazła się na trzecim miejscu na świecie po USA i Chinach, pod względem ilości inwestycji zagranicznych. To efekt względnie stabilnej sytuacji ekonomicznej naszego kraju na tle państw borykających się z poważnymi skutkami światowego kryzysu ekonomicznego.

– Chcemy, by także Toruń skorzystał z tej atmosfery optymizmu, jaka panuje w tej części Europy – stwierdził prezes PAIiIZ.

Dzięki współpracy z  PAIiIZ Toruń zyska nowe możliwości promocji gospodarczej na świecie. Oferta inwestycyjna miasta znajdzie się w bazie danych PAIiIZ, która jest wykorzystywana w kontaktach z zagranicznymi inwestorami. Ponadto PAIiIZ będzie służyła pomocą w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych oraz zarządzania danymi.

- PAIiIZ jest bardzo doświadczoną, profesjonalną instytucją, która ma kontakt z  inwestorami na całym świecie. Jej działania mają zasięg globalny. Będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli w jej ofercie znajdą się także propozycje toruńskie – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Toruń ze swoim ośrodkiem akademickim, prężną, wykształconą młodzieżą, wydaje się idealnym miastem drugiego rzutu, gdzie mogą się rozwijać centra usług biznesowych. A zatrudniają już one ponad 120 tys. młodych Polaków z dyplomami. Jest już pierwsza jaskółka, poczta fińska (Itella) umieściła w Toruniu swoje centrum usług biznesowych i będzie je dalej rozwijać, aż zatrudni w sumie 600 osób. Warunkiem powodzenia tych planów jest poprawa w Toruniu logistyki, przede wszystkim dojazdu do miasta, bo infrastruktura społeczna, a więc szkoły, kina, teatry, czyli całe otoczenie potrzebne inwestorom, jest w Toruniu rewelacyjne. Teraz potrzeba tylko więcej  aktywności międzynarodowej miasta - powiedział Sławomir Majman.

Prezydent Zaleski uważa, że miasto ma wiele do zaoferowania inwestorom.

- Zarówno inwestycje tzw. greenfieldowe na terenach niezabudowanych, jak i na terenach zurbanizowanych. Najważniejszą rzeczą jest jednak potencjał intelektualny, umiejętności zawodowe, przygotowanie, wykształcenie, które sprzyjąją, że w czasach kiedy mówi się o inwestycjach w badania i rozwój propozycje toruńskie mogą być interesujące dla inwestorów zagranicznych.

Wcześniej Toruń także współpracował z PAIiIZ, ale poprzez pośredniczące w kontaktach instytucje wojewódzkie, przede wszystkim Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora (COI). Podpisane porozumienie pozwoli na bezpośredni kontakt z pracownikami PAIiIZ, szerszy i łatwiejszy dostęp informacji na temat podmiotów zamierzających inwestować na terenie Polski. Miasto jest zainteresowane zarówno inwestycjami na terenach jeszcze niezabudowanych, np. przemysłowej części JAR-u, w okolicy ul. Grudziądzkiej, części terenu Grębocin nad Strugą czy w sąsiedztwie ul. Polnej, jak i także inwestycjami na terenach już zabudowanych, poprzemysłowych, które można zrewitalizować. Najbardziej oczekiwane w Toruniu oferty inwestycyjne to przemysł nowoczesnych technologii, centra logistyczne i biznesowe, firmy outsourcingowe.