W Gorlicach na działce 5,3 ha powstanie strefa przemysłowa

  • 21 października 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Rozpoczęła się realizacja kolejnej inwestycji ukierunkowanej na rozwój gospodarczy miasta Gorlice (woj. małopolskie). Przy ul. Zakole na terenie inwestycyjnym 5,3 ha powstanie strefa przemysłowa. Miasto  podpisało umowę z wykonawcą, który zrealizuje zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Gorlice pozyskały na ten cel 5 083 671,50 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu pod nazwą „Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ul. Zakole” planowane jest wyposażenie SAG w niezbędną infrastrukturę (sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, opadową, gazową, kanały technologiczne, oświetlenie) i wewnętrzny układ komunikacyjny (drogę wewnętrzną ze zjazdami, miejscami parkingowymi, placem manewrowym i chodnikiem).

Pierwsze prace – przygotowanie terenu pod inwestycję, czyli m.in. karczowanie, plantowanie, niwelacja – zaplanowane zostały na koniec marca 2022 r. Według harmonogramu roboty zakończą się w pierwszym kwartale 2023 r.

– W związku z całkowitym wykorzystaniem terenów gospodarczych przy ul. Bieckiej i potrzebą przygotowania w obrębie Gorlic kolejnych, atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów działek, rozpoczęliśmy budowę kolejnej strefy. Poprzednie realizacje okazały się dużym sukcesem. Tereny SAG II sprzedane zostały za ponad 5 ml zł, a na budowę najnowszej Strefy uzyskaliśmy znaczne dofinansowanie. Teraz z niecierpliwością czekamy na efekty podpisanej z wykonawcą umowy. – mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice. –Takimi działaniami pokazujemy, że zależy nam na rozwijaniu przedsiębiorczości i pobudzaniu koniunktury gospodarczej, a co za tym idzie, na tworzeniu nowych miejsc pracy dla mieszkańców. – dodaje burmistrz.

Teren przeznaczony pod nową strefę stanowią działki o łącznej powierzchni około 5,3 hektara. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 7,3 mln zł. Wykonawcą została firma TERRA MOTA Sp. z o. o. z  siedzibą w Gorlicach.

Mapa

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów