Zarząd SSSE S.A. wydał ostatnią w tym roku, 42. decyzję o wsparciu. Otrzymał ją Przedsiębiorca z Białegostoku MASTERPRESS S.A. 

Nowa inwestycja, realizowana w Białymstoku ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnej istniejącego zakładu. MATERPRESS S.A. specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości etykiet termokurczliwych typu „shrink sleeve” oraz etykiet samoprzylepnych. Dodatkowo Przedsiębiorca planuję produkcję worków papierowych. W celu obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej Przedsiębiorca w ramach nowej inwestycji planuje zamontować instalację fotowoltaiczną umożliwiającą wytwarzanie energii dla potrzeb zakładu.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 32 300 000 zł oraz zwiększy zatrudnienie- obecnie kształtujące się na poziomie 302 o 5 nowych pracowników i utrzyma zatrudnienie przez okres 3 lat.