Strefy ekonomiczne pracują nad strategiami na kolejne lata

  • 28 lutego 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii

Od września 2018 r. do końca grudnia 2021 r. wydano w sumie 1 521 takich decyzji na łączną kwotę 73,4 mld zł wartości inwestycji z deklaracją utworzenia 31 569 nowych miejsc pracy. 

Podsumowanie minionego - rekordowego pod względem liczby inwestycji - roku w PSI, strategie działania SSE na najbliższe lata oraz kwestia produkcji zielonej energii to główne tematy spotkania online przedstawicieli kierownictwa MRiT, na czele z ministrem rozwoju i technologii Piotrem Nowakiem, z prezesami wszystkich Specjalnych Stref Ekonomicznych.

– Specjalne Strefy Ekonomiczne od wielu lat stanowią motor napędowy polskiej gospodarki. Początkowo miały być remedium na problemy społeczno-gospodarcze naszego kraju, takie choćby jak  wysokie bezrobocie. Odpowiadają za przyciąganie do Polski nowych inwestycji oraz wdrażanie najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Dzięki temu z roku na rok Polska umacnia swoją pozycję na europejskim i globalnym rynku. – powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

– Aktywność i skuteczność działania Specjalnych Stref Ekonomicznych najlepiej zmierzyć, obserwując tempo i liczbę inwestycji, które prowadzą u nas firmy polskie i zagraniczne. A za nami najlepszy jak dotąd rok w historii PSI. Będziemy dalej wspierać i zachęcać przedsiębiorców do realizacji nowych projektów biznesowych w naszym kraju, aby kolejne lata były równie udane. – dodał wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

– W zglobalizowanym świecie Specjalne Strefy Ekonomiczne są ważnym ogniwem lokalnego rozwoju oraz wpływają na ciągłość i wzrost inwestycji. Strefy mogą nie tylko wpłynąć na większe niż do tej pory poszanowanie środowiska naturalnego, ale także mają szansę stać się istotną częścią wehikułu, który umożliwiłby zmianę modelu polskiej gospodarki na niskoemisyjną. – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Michał Wiśniewski.

Specjalne Strefy Ekonomiczne tworzą odpowiedni klimat oraz otoczenie prawno- biznesowe, którego celem jest przyciąganie i zachęcanie przedsiębiorców do lokowania nowych inwestycji w Polsce. Strefy zarządzają poszczególnymi obszarami kraju i wydają decyzje o wsparciu nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 

Najlepszy rok PSI pod względem napływu inwestorów

Od  początku stycznia do końca grudnia 2021  r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano aż 713 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości 37,1 mld zł z równoczesną deklaracją utworzenia 16 831 nowych miejsc pracy. Największe inwestycje dotyczą takich branżach jak: produkcja żywności wysokiej jakości i automotive.

W porównaniu do 2020 r. polskie firmy z sektora MŚP zwiększyły swój udział o 77% w liczbie inwestycji, o 100% pod względem ich wartości oraz o 46% pod względem liczby miejsc pracy.

Na koniec 2021 r. polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

  • uzyskały 427 decyzji o wsparciu. W całym 2020 r. było 241 takich decyzji;
  • deklarowały 5,3 mld zł na inwestycje. W 2020 r. było to 2,6 mld zł;
  • deklarowały 2 329 nowych miejsc pracy. W całym 2020 r. było 1 591 miejsc pracy.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów